دوربین مدار بسته مخفی | لنز سوزنی دید در شب در این فروشگاه اینترنتی میتوانید دوربین مدار بسته مخفی دید درشب و دوربین پین هول را با قیمت کاملا رقابتی تهیه نمایید. دوربین مداربسته سوزنی را می توان در مکان های مختلف جهت کنترل نامحسوس جای گذاری نمود. http://hidden-cctv.mihanblog.com 2018-12-12T02:28:34+01:00 text/html 2018-07-07T15:29:37+01:00 hidden-cctv.mihanblog.com شماره تماس 09138177038 خرید دوربین مداربسته سوزنی معروف به پین هول http://hidden-cctv.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوربین مداربسته سوزنی یا دوربین مداربسته مخفی از دوربین های مداربسته خاص می باشد. زیرا دوربینی با اندازه کوچک خود کیفیت قابل قبولی را در اختیار شما قرار می دهد. نمونه کیفیت دوربین مداربسته مخفی را میتوانید در ادامه مشاهده نمایید و خود با دوربین های مخفی بی کیفیت موجود در بازار مقایسه کنید.&nbsp;دوربین مداربسته سوزنی در حال حاضر فاقد حافظه داخلی بوده و نیازمند دستگاه DVR می باشد. یعنی پس از نصب دوربین باید تا دستگاه ضبظ کننده تصویر DVR کابل کشی کرد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc33cc"><b style="">دوربین مداربسته سوزنی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><b>خرید دوربین مخفی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#009900"><b style="">دوربین پین هول دید در شب</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farabindoorbin.ir/Weblog/hidden-cctv/دوربین مداربسته سوزنی خودکاری.JPG" alt="دوربین مداربسته سوزنی خودکاری"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با خرید&nbsp;دوربین مداربسته مخفی AHD می توانید مکان های مورد نظرتان را زیر نظر بگیرید بدون اینکه شخصی متوجه دوربین مداربسته سوزنی شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farabindoorbin.ir/Weblog/hidden-cctv/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA.JPG" alt="دوربین مداربسته مخفی ارزان قیمت"></div><div><br></div><div><br></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نام این دوربین مداربسته با این دلیل دوربین مدار بسته سوزنی است که لنز آن به اندازه سوزن بوده و فقط کافیه دوربین را در هر مکانی قرار داده و فقط دید لنز آن را باز بگذارید!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b style="">دوربین مخفی را درون دیوار جای گذاری کنید</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" style=""><font color="#ff0000">فقط </font><font color="#009900">لنز&nbsp;</font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><font color="#009900">دوربین</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><font color="#009900">&nbsp;سوزنی</font><font color="#ff0000"> از دیوار بیرون باشد!</font></span></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farabindoorbin.ir/Weblog/hidden-cctv/نمونه تصویر دوربین مخفی قدیمی.JPG" alt="نمونه تصویر دوربین مخفی قدیمی"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>نمونه کیفیت دوربین مخفی آنالوگ قدیمی</b></font></div><hr><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farabindoorbin.ir/Weblog/hidden-cctv/نمونه تصویر دوربین مخفی سوزنی پین هول.JPG" alt="نمونه تصویر دوربین مخفی سوزنی پین هول"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>نمونه تصویر دوربین مداربسته مخفی جدید AHD</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-07-07T08:39:00+01:00 hidden-cctv.mihanblog.com شماره تماس 09138177038 دوربین مدار بسته مخفی با قابلیت دید در شب http://hidden-cctv.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوربین مدار بسته مخفی را میتوانید با قابلیت دید در شب از ما تهیه کنید. اندازه دوربین مداربسته مخفی بسیار کوچک بوده و به راحتی در مکان های مختلف قابل نصب می باشد. لنز دوربین مدار بسته مخفی دید در شب یا دوربین مداربسته سوزنی تقریبا به اندازه یک سوزن ته گرد است! دوربین مداربسته مینی را میتوان داخل دیوار یا پشت اجسام و یا هر مکان دیگری مخفی کرد. تنها کافیست لنز دوربین از دیوار و یا هر مکانی که برای آن در نظر گرفته اید، بیرون باشد.&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">جهت خرید دوربین مداربسته مخفی با قابلیت دید در شب با ما تماس بگیرید.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc33cc"><b>تنها دوربین مدار بسته مخفی دید در شب</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#009900"><b>دوربین مداربسته Mini-cctv</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000"><b>دوربین مداربسته با لنز سوزنی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farabindoorbin.ir/Weblog/hidden-cctv/دوربین مداربسته مخفی با کیفیت بالا.JPG" alt="دوربین مداربسته مخفی دید در شب"></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در کنار این دوربین مداربسته یک پیچ کوچک دیده می شود که این پیچ برای تنظیم فوکوس و یا همان شفافیت تصویر است. حتما قبل از فیکس کردن مکان دوربین لازم است این پیچ را تنظیم کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در مواقعی که دوربین مدار بسته مخفی را قصد دارید داخل دیوار مخفی کنید، به شما پیشنهاد میکنیم آن را درون یک جعبه یا باکس پلاستیکی قرار داده و باکس را در داخل دیوار جای گذاری کنید تا در حین نصب ، تنظیم دوربین خراب نشود و یا دوربین مداربسته مینی آسیبی نبیند.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b style=""><font color="#009900">محل کار را </font><font color="#ff0000" style="">نامحسوس </font><font color="#009900">زیر نظر داشته باشید!!</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3333ff"><b>دوربین مداربسته سوزنی دید در شب</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farabindoorbin.ir/Weblog/hidden-cctv/دوربین مداربسته سوزنی با کیفیت hd.JPG" alt="دوربین مداربسته سوزنی با کیفیت hd"></div>